image house and labels

Een EPC nodig?

Logo www.epc-gent.be

Wat is een EPC voor kleine Niet-Residentiële eenheden ?

Wie zijn horeca- of handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, ... (<500 m2) verkoopt of verhuurt, moet over een geldig EPC beschikken.

Bovendien moeten een aantal elementen uit het EPC vermeld worden in advertenties of bekendmakingen waarin het pand te koop of te huur wordt aangeboden. De advertentieplicht geldt voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, ... 

Met het nieuwe EPC voor kleine Niet-Residentiële eenheden (EPC kNR) wenst het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) aandacht te geven aan een belangrijke gebouwengroep waar nog veel energiewinst te halen is. We streven in Vlaanderen immers naar een energiezuinig gebouwenpark tegen 2050, zowel op de woningmarkt als bij de bedrijven en organisaties!

 

Wilt u weten of voor uw kleine Niet-Residentiële eenheid een EPC verplicht is, maak dan gebruik van de gratis online tool van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) : de EPC-wegwijzer.

Is een EPC voor de wooneenheid verplicht en stelt u die toch te koop of te huur zonder geldig EPC? Dan riskeert u een boete tussen 500 en 5000 euro.
 

Het EPC is een instrument om kopers, huurders en eigenaars in één oogopslag te informeren over de energetische prestaties van een gebouw. 

Net zoals op het EPC voor woongebouwen, krijgt u een label van A+ (zeer energiezuinig) tot F (zeer energieverslindend).

Het EPC voor kleine Niet-Residentiële eenheden geeft aanbevelingen om te komen tot een energiezuinige renovatie. Ook verlichting krijgt hierbij aandacht. In een overzichtelijk stappenplan worden de meest prioritaire werken getoond. De bijhorende verbetering van het label wordt na de tabel weergegeven. In tegenstelling tot het EPC voor woningen worden in dit EPC geen prijsindicaties berekend voor de aanbevelingen.

Image label EPC klein niet-residentieel

In het EPC wordt de berekende energiescore getoond voor de verschillende bestemmingen (kantoor, handel, horeca, logeerfunctie, andere of onbekend) bij de 'Algemene gegevens'. Bij de berekening van de energiescore wordt rekening gehouden met de specifieke noden voor verwarming, koeling, sanitair warm water, ventilatie en verlichting die met een bepaalde bestemming gepaard gaan. Zo zal een restaurant bijvoorbeeld meer sanitair warm water verbruiken dan een kantoor.

De labelgrenzen bij kleine niet-residentiële eenheden zijn anders dan bij woningen en appartementen.

Image frontpage EPC klein niet-residentieel
Image EPC klein niet-residentieel
Contact