image house and labels

Een EPC nodig?

Logo www.epc-gent.be

Wat is een EPC voor Gemeenschappelijke Delen ?

Het EPC bij verkoop en verhuur van woningen en appartementen is al meer dan tien jaar verplicht.

Vanaf 1 januari 2022 zal ook een EPC beschikbaar moeten zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw met minstens 15 eenheden. Voor een appartementsgebouw met 5 à 14 eenheden geldt deze verplichting vanaf 1 januari 2023, voor gebouwen met 2 à 4 eenheden vanaf 1 januari 2024. Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Het EPC van de Gemeenschappelijke Delen kan al opgemaakt worden vanaf 2020.

Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.

 

De informatie uit het EPC van de Gemeenschappelijke Delen wordt gebruikt als het EPC van een appartement in het gebouw wordt opgesteld.

Aangezien het als basis dient voor de EPC’s van de appartementen in het gebouw, moet het steeds up-to-date zijn. Het EPC is 10 jaar geldig, maar moet geactualiseerd worden bij energetische renovaties.

 

Het EPC van de gemeenschappelijke delen wil een instrument zijn om de eigenaars en de gebouwbeheerder wegwijs te maken in de energieprestatie van het gebouw en hen te informeren over de stappen die best gezet worden om de energiezuinige renovatie op te starten. We willen in Vlaanderen immers een energiezuinig gebouwenpark tegen 2050.

Het EPC Gemeenschappelijke Delen bevat hiervoor de nodige informatie en adviezen over het gebouw en het EPC van het appartement voor het appartement. De certificaten vullen elkaar aan.

 

De gemeenschappelijke delen van het gebouw bevatten sowieso het dak, de buitenmuren en de vloer. Ook de vensters, de deuren en de verlichting van de gemeenschappelijke (circulatie)ruimtes zoals deze van de inkomhal, de gang of een gedeelde (zit)ruimte. Naast de gebouwschil vallen ook de aanwezige collectieve installaties voor verwarming en de productie van warm water uit het stooklokaal hieronder. Tenslotte worden ook de gegevens over de installaties voor zonne-energie opgenomen.

Op het EPC dat u laat opmaken voor de verkoop/verhuur van uw appartement staat een label, van A+ (zeer energiezuinig) tot F (niet energiezuinig). Om verwarring te vermijden toont het EPC voor de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw geen label.  Toch is er veel informatie af te lezen over de huidige energetische toestand van het gebouw, dankzij heldere kleurenbalkjes en symbolen die de energieprestatie van elk onderdeel van het gebouw tonen en hun situering t.o.v. de energiedoelstelling 2050.

Belangrijk zijn ook de aanbevelingen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Dit geeft de verschillende eigenaars van het gebouw op een snelle en eenvoudige manier inzicht in wat er nog moet gebeuren om het gebouw energetisch in orde te maken. In tegenstelling tot het EPC bij woningen bevat dit EPC geen prijsindicaties. Renovatieoplossingen voor appartementsgebouwen vragen vaak een specifieke aanpak, waardoor het niet mogelijk is om hiervoor realistische prijsinschattingen te genereren.

Image frontpage EPC gemeenschappelijke delen
Contact
Image EPC Gemeenschappelijke Delen