image house and labels

Een EPC nodig?

Stappenplan voor EPC Residentiële en kleine Niet-Residentiële eenheden

 1. Eerste contactname
  U contacteert ons per mail of telefoon. Of u vult simpelweg ons contactformulier in.
   
 2. Vastleggen van de afspraak plaatsbezoek
  Wij contacteren u voor een afspraak voor het uitvoeren van het plaatsbezoek. De datum en het uur worden nadien door ons nogmaals bevestigd per mail of SMS.
   
 3. Voorbereiding

  Heeft u facturen van uw uitgevoerde isolatiewerken, nieuwe beglazing of ketel, stel die dan zeker ter beschikking van de energiedeskundige. Als deze documenten voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol, worden ze gebruikt bij de berekening van de energiescore.

  Op de aanstiplijst wordt aangeduid welke documenten aangeleverd en gebruikt werden bij de opmaak van het EPC. Door deze lijst te ondertekenen worden discussies later vermeden. De energiedeskundige houdt de ingevulde en ondertekende aanstiplijst bij.

  Bekijk de aanstiplijst en ontdek welke documenten in aanmerking komen als bewijsstuk.
   

 4. Plaatsbezoek en bewijzen
  Tijdens het plaatsbezoek wordt alle nodige informatie verzameld, dit op basis van uw documenten en onze vaststellingen ter plaatse : afmetingen, gegevens over gebruikte isolatie, over de muren, het dak en de vloeren, over de vensters, het verwarmingssysteem, de ventilatie, het koelsysteem, ... Wij nemen tal van foto's om alles te kunnen staven en eventuele opzoekingen naderhand te kunnen verrichten.
   
 5. Opmaak van het EPC attest
  Uw dossier wordt samengesteld, berekeningen worden gemaakt, opzoekingen worden uitgevoerd en alle gegevens worden in de vereiste software van VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap) ingevoerd.
   
 6. Afleveren van het EPC attest en de factuur
  Ten laatste 2 dagen na het plaatsbezoek ontvangt u het EPC attest per mail. U vereffent de bijhorende factuur binnen de 30 dagen.

Stappenplan voor EPC Gemeenschappelijke Delen

Voor het opmaken van een EPC Gemeenschappelijke Delen wordt door de energiedeskundige hetzelfde stappenplan gevolgd als voor de opmaak van een EPC Residentiële of Kleine Niet-Residentiële eenheden. Echter dienen door de gebouwbeheerder (eigenaar of syndicus) een aantal zaken op de Algemene Vergadering vooraf te worden toegelicht :

 

 1. Wettelijke verplichting
  Toelichten dat elk appartementsgebouw wettelijk verplicht is te beschikken over een EPC Gemeenschappelijke Delen: gebouwen met meer dan 14 eenheden vanaf 1 januari 2022, gebouwen met 5 t.e.m. 14 eenheden vanaf 1 januari 2023 en gebouwen met minder dan 5 eenheden vanaf 1 januari 2024. Dergelijk EPC kan enkel door een energiedeskundige type A worden opgemaakt.
  www.EPC-Gent.be is door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) gemachtigd dit attest af te leveren.
   
 2. Verzamelen van bewijzen en informatie
  De gebouwbeheerder vraagt (bij elke mede-eigenaar) naar bewijsstukken of naar plaatsen waar isolatie kan worden vastgesteld, zonder echter destructief onderzoek te doen (er dienen dus bv. geen gaten te worden gemaakt om de isolatie te kunnen zien).  
  Bij ontbreken van bewijsstukken of plaatsen waar isolatie zichtbaar is, kan destructief onderzoek toch aangewezen zijn aangezien het vaststellen van de aanwezigheid van isolatie een gunstig effect heeft op de uiteindelijke energiescore van het EPC attest.

  Bekijk de aanstiplijst en ontdek welke documenten in aanmerking komen als bewijsstuk.
   
 3. Gelijktijdige opmaak van een EPC Residentiële eenheid
  Informeren van de mede-eigenaars over de mogelijkheid om gelijktijdig met het EPC Gemeenschappelijke Delen, een EPC voor hun appartement te laten opmaken. In geval van een gelijktijdige opmaak, wordt een extra korting verrekend op onze tarieven ! 

 

Het spreekt voor zich dat tijdens het plaatsbezoek de energiedeskundige toegang moet krijgen tot alle gemeenschappelijke ruimtes zoals het stooklokaal, de inkomhal, de gemeenschappelijke zitruimte(s), de gangen, ... en er een visuele inspectie van isolatie moet mogelijk zijn en er dus toegang moet zijn tot bepaalde delen van het gebouw (dak, zoldervloer, muren, vloer).